Valack född 2013

Efter The Best Madrik (FR) och Second Wind

Ägare Stall Grappa AB

Häst info från travsport