bild kommer snart

Sto född 2013

Efter PRODIGIOUS (FR)  och FINE FIZZ (US)

Ägare Knick AB, C Eriksson & S Stjernborg

Häst info hos travsport.se